Diverse små Prosjekter 2018

 

  • -- Pilot Mesnali                             -- Oppdragsgiver   Ringsaker Kommune
  • -- Hunnsvegen 5 Gjøvik                -- Oppdragsgiver  Gk Inneklima Gjøvik
  • -- Evry Gjøvik                              -- Oppdragsgiver   Evry 
  • -- Ilseterlia Hafjell                        -- Oppdragsgiver  GK RØR  - GK Inneklima Lillehammer 
  • -- Hunton Gjøvik                          -- Oppdragsgiver  BI Raufoss