* Radisson Sas Trysil rør isolering .               -Oppdragsgiver   JØRSTAD AS Hamar
* Espern Eiendom Hamar rør isolring              -Oppdragsgiver   Peder Smedvig AS
* Spar Gran Kjølerør isolering                       -Oppdragsgiver   Lundby Kjøleservice AS
* Helsetun Løten rør isolering                       -Oppdragsgiver  JØRSTAD AS Hamar
* Ilseng Fengsel rør isolering                      -  Oppdragsgiver  JØRSTAD AS Hamar
* Rena leir Ventilasjons isolering                   -Oppdragsgiver  YIT AS Hamar
* Ringerike Sykehus Ventilasjons iso              -Oppdragsgiver  YIT AS Hamar
* Kolbu Skole rør isolering                            -Oppdragsgiver  KNUT MALMBERG AS GJØVIK
* Lillehammer sykeheim V isolering                 -Oppdragsgiver  Mesna Vent.Blikkennslager AS
* Hammertun skole Venti. isolering                 -Oppdragsgiver  Gunnar Karlsen AS Moelv
* Høybråtenn Skole  rør isolering .                  -Oppdragsgiver   JØRSTAD AS Hamar
* Radisson Sas Trysil Vent. isolering .              -Oppdragsgiver Elverum Blikkenslagerversted AS
* Volljordet Barnehage Vent. isolering .            -Oppdragsgiver Ventilasjonscompaniet  AS
* DPS SykehusetLilleham rør isolering .             -Oppdragsgiver  HAUG RUUD AS
* Dagkirurgi Sykehuset Lilleham rør isolering .    -Oppdragsgiver  HAUG RUUD AS
* Hamar Sykehuset rør isolering .                    -Oppdragsgiver  HAUG RUUD AS
* Lefdal elekto Hamar rør isolering                   -Oppdragsgiver  KNUT MALMBERG AS GJØVIK
* Parkgården Brumunddal rør isolering               -Oppdragsgiver  Arve Hagen AS
* Ringsakerv 19 Brumunddal rør isolering           -Oppdragsgiver  BL-Tingsveis  AS